xem phong thủy phòng làm việc

Tìm hiểu về biểu tượng sư tử trong phong thủy nhà ở và văn phòng

Biểu tượng sư tử trong phong thủy nhà ở và văn phòng Các tài liệu cổ ghi rằng, sư tử đực luôn đứng ở bên phải (từ ngoài nhìn vào cổng nhà) và sư tử cái luôn ở tay trái. Cặp sư tử đặt sai ở Công ty Bianfishco. Sư tử đực đặt chân lên hình quả cầu (bên trái) đáng lẽ phải đặt ở phía bên

Cách để ứng dụng thuật phong thủy vào kinh doanh

Ứng dụng thuật phong thủy vào kinh doanh Như cuốn Phong thủy tài vận của một tác giả Trung Quốc được nhà xuất bản Thời đại dịch, xuất bản năm 2010 chẳng hạn. Sau phần mở đầu Dẫn nhập nó