hướng xuất hành năm ất mùi

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1943 Quý Mùi

a-3945-1387936226 Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Quý Mùi Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1948 Mậu Tý

images Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Mậu Tý Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

tuoi-suu Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Kỷ Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1944 Giáp Thân

khi Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Giáp Thân Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1945 Ất Dậu

tuoi-dau Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Ất Dậu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương