Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1950 Canh Dần

tuoi-dan1 Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Canh Dần Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1947 Đinh Hợi

tuoi-hoi Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Đinh Hợi Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1946 Bính Tuất

tuoi-tuat Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Bính Tuất Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1949 Kỷ Sửu

tuoi-suu Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Kỷ Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Chọn tuổi làm nhà trong năm 2015 Ất Mùi cho người sinh năm 1948 Mậu Tý

images Luận giải 1. Xông đất đầu năm 2015 – Ất Mùi, gia chủ tuổi Mậu Tý Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2015 cũng cần tương

Phong Thủy Gia – Phong Thủy Gia Đình – Phong Thủy Nhà Ở